Uña de Gato (Vilcacora, Samento)

Uña de Gato (Vilcacora, Samento)
  • Hmotnost: 50 g
  • Záruka (měsíců): 24
Kód produktu: AD133
Cena bez DPH: 130,00 Kč
Cena s DPH: 130,00 Kč

 

Nativní názvy: viz odd. popis

 

Používaná část rostliny: viz odd. popis

Této bylince věnujeme více prostoru, protože již se také mnozí čeští klienti a pacienti mohli přesvědčit o její vyjímečnosti, která si bezesporu bližší popis zaslouží.

Uña de Gato je liána rostoucí v deštném pralese Amazonie, kde je používána po tisíce let domorodými indiány v přírodní medicíně. Účinnou částí rostliny je mj. vnitřní kůra neboli lýko. Obsahuje jedinečnou kombinaci chemických sloučenin (alkaloidů), které při síle svého účinku jsou zároveň velmi šetrné k celému organismu.
Uña de Gato můžeme doporučit jako preventivní antioxydant, prostředek pro posílení přirozené obranyschopnosti organismu (imunity) ale i k řešení konkrétních zdravotních obtíží. Pro preventivní očistnou kúru je doporučováno tříměsíční pravidelné používání a pro řešení již vzniklých obtíží závisí délka používání na konkrétním druhu, obvykle bývá 6 a více měsíců.

 

Legenda z doby Ashaninků
Indiáni v amazonském deštném pralese zdejší léčivé byliny a jejich účinky znali již od nepaměti a z generace na generaci si je předávali formou legend a mýtů. Z mnoha mýtů o Uña de Gato je nejrozšířenější tento:
"Jednou v noci za úplňku a přítomnosti Kashiri, nejvyššího boha Ashaninků se vydal lovec hledat potravu pro svoji rodinu. Po dlouhých hodinách nezdařeného lovu jej začaly opouštět síly. V tom spatřil obrovskou pumu jak silou svých drápů škrábe kůru z jakéhosi stromu a posléze pije mízu, která z naškrábané kůry stékala. Překvapen témto výjevem se po odchodu pumy přiblížil ke stromu, který kuriozně připomínal svými výrostky ocelové drápy pumy. Ze zvědavosti a pro osvěžení se též napil mízy a usnul. Po hlubokém snu vstal a vydal se opět na lov. Do cesty mu vběhl obrovský pásovec, kterého okamžitě dovedně usmrtil šípem. Ashaninkové to nepovažovali za náhodu, nýbrž za doklad magické, léčivé a revitalizační síly stromu Uňa de Gato. Od těch dob si indiáni liány váží a používají ji k různým léčbám. Nadto mají v úctě pumu, protože to byla ona, přes koho jim bůh Kashiri poskytl poznání Uňa de Gato. I nadále se jí obávají, ale více ji neloví, aby se bůh nerozhněval a nenechal je zahynout hladem a různými nemocemi."

 

Výsledky výzkumů fascinují
"Od objevení chininu žádná jiná rostlina nepřitahovala tolik pozornosti odborníků ze světa vědy."
Modernímu světu byla "zázračná liána" představena rakouským vědcem Klausem Keplingerem, který se doslechl o vyléčení dona Luise, osmdesátiletého osadníka z Peru odvarem z Uňa de Gato. Tento byl nevyléčitelně nemocen dnou a rakovinou plic. Jeden z jeho synů se nesmířil s osudem a vyhledal pomoc indiánské šamanky, která otci dávala pít denně 2 litry odvaru z liány. Po půlročním užívání byl otec zdráv a v plné kondici se dožil devadesátky. Keplinger inicioval koncem 70-ých let minulého století seriózní výzkumy liány a mezi lety 1979 - 1984 registroval v USA postupně tři patenty na izolaci léčivých složek.
V květnu 1994 se v Ženevě uskutečnila pod záštitou Světové organizace zdraví (WHO) první mezinárodní konference na téma Uncarie tomentosy. Účastníci zdůraznili, že spektrum onemocnění, na které látky obsažené v U. tomentose působí, je nezvykle široké a tím, že velmi účinně působí na imunitní systém člověka (zvyšuje imunitu téměř o 60%) může pomoci u celé řady onemocnění. Vědecké výzkumy ke dnešnímu dni jednoznačně potvrdily její schopnost potlačovat záněty, brzdit růst nádorů, potlačovat infekce a virózy... Informace z jednotlivých klinik a lékařských pracovišť jednoznačně dokazují příznivý vliv výtažků z této rostliny na průběh jednotlivých onemocnění i na jejich léčbu.
Z odborných článků citujeme mj. Journal of Natural Product, ze kterého vyplývá, že výzkumy vedené Dr. Aquinem z Univerzity v Neapoli potvrdily schopnost Uncarie tomentosy přesněji řečeno některých jejích složek mírnit zánětlivé stavy o 46 - 69% (při testech in vivo i in vitro), Tato skupina chemických substancí prokazuje i vlastnosti antivirové. Sandoval a kol. zveřejnil v roce 1997 výsledky výzkumů provedených na Lékařské fakultě University v Louisianě, které prokázaly vysoký antioxydační efekt. Klinar a kol. v roce 2000 publikuje provnání antioxydačního efektu U. tomentosy a vitaminu C. Výsledky jednoznačně ukazují na aktivitu U. tomentosy 3,18 krát vyšší než u vitaminu C. Vědci dále prokázali léčivé působení při snižování vysokého tlaku, zamezování retence tekutin, omezení vzniku zánětů, prevence šíření tumorů a překonávání virových infekcí. Lékaři zaznamenali výsledky při léčbě kandidóz, parazitických infekcí, zánětlivých střevních onemocnění i chronických zažívacích obtíží. Ještě pozoruhodnější jsou zprávy v souvislosti s rakovinou a kardiovaskulárními nemocemi. U. tomentosa vykazuje silné antihypertenzní účinky, zamezuje hromadění krevních destiček a má silné antimutagenní vlastnosti. Mailaenderova studie (SRN) může být jedním z důkazů. Stovce aktivních kuřáků byla v moči prokázána přítomnost mutagenních látek, které bývají příčinou tvorby rakoviny v organismu. Již krátce po podání U. tomentosy byla jejich přítomnost v moči silně redukována a následně vymizela zcela.

Ze složení Uña de Gato
Kladné účinky, o nichž svědčí většina studií, se připisují řadě indolových a oxindolových alkaloidů. Mezi ně patří imunologicky nejaktivnější izopteropodin a rhyncophyllin (rynkofylin) se schopností blokovat hromadění krevních destiček a trombů, dále hirsutin a mitraphyllin, výrazně podporující proliferaci lymfocytů včetně významné podpory fagocytózy. U. tomentosa posiluje schopnost těla bojovat s infekčním onemocněním, s bakteriemi a viry. Kromě těchto alkaloidů izolovali vědci několik polyfenolů triteripenů, rostlinné steroidy beta sitosterol, stigmasterol a campasterol. Tyto složky pomáhají vysvětlit nejrůznější kladné účinky Una de gato, o nichž pacienti hovoří. V Institutu imunologie Niwa v Kochi-ken v Japonsku bylo v kůře liány objeveno pět prokyanidů. Jsou to vodou rozpustné flavonidy s protizánětlivými účinky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————